Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Alegeri locale 2020
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2019
Dispozitie şedinţă ordinară în data de 28.03.2019
Publicat: 22 martie 2019, 08:21, Actualizat: 28 martie 2019, 13:46

 

DISPOZIŢIA NR.3511

               PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

D I S P U N E:

 

 

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 28.03.2019, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

Modidificare pct. 6

 

Punctul 1 peste ordinea de zi

 

Punctul 2 peste ordinea de zi

 

 

Completare pct. 4

 

 1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Craiova, în anul 2018.
 2. Proiect de hotărâre privind acordarea de beneficii de asistenţă socială, veteranilor şi invalizilor de război din municipiul Craiova, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război şi a Zilei Naționale a României.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului fondurilor externe nerambursabile, la 31.12.2018.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale  a Municipiului Craiova, pentru anul 2019.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate de partener al Palatului Copiilor Craiova, în vederea organizării Concursului Internațional „Interferențe Culturale în Context European” 2019, ediția a XIII-a, în perioada 12 aprilie-19 mai 2019.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate de partener al Federației Române de Motociclism, prin clubul sportiv Free Bike Team, în vederea organizării evenimentului Cupa Regională Hard Enduro Craiova Olteniax 2, în perioada 20-21 aprilie 2019.
 7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”.
 8. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului  Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”.
 9. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna.Creţu Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A..
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la Contractul de delegare a gestiunii serviciului  de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova.
 11. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu 01.01.2019, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109/2018 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Craiova, zona A, strada Matei Basarab, nr. 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 12. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu 01.01.2019, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.113/2018 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Craiova, zona A, strada Alexandru Macedonski, nr.8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 13. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu 01.01.2019, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.119/2018 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru terenul situat în municipiul Craiova, zona C, strada Mălinului, nr.82 (fosta str.Ramuri, nr.100), ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 14. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu 01.01.2019, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 120/2018 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru terenul situat în municipiul Craiova, zona C, strada Artileriei, nr.71 (fostă str. Eroii Sanitari, nr. 60), ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.12.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.9.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.3, ap.12.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.3, ap.6.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.3, ap.8.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.10.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.10.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.3, ap.13.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.18.
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.1, ap.12.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.8.
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.5.
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.6.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.5, ap.2.
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.5, ap.10.
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.1, ap.7.
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.17.
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.3, ap.1.
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.13.
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.20.
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.2.
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.5, ap.6.
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere, având ca obiect terenul ocupat de o construcție provizorie, cu destinația de spaţiu comercial, producţie şi prestări servicii, situat în Piața Centrală din municipiul Craiova.
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui teren şi a unor spaţii comerciale, aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova.
 40. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a unor bunuri concesionate către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru  scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, a casării.
 41. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Tribunalul Dolj, a unor spaţii situate în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129, în vederea desfăşurării activităţii Secţiei penale din cadrul Judecătoriei Craiova.
 42. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea sumei lunare de plată pentru spaţiile de birouri şi conexe, situate în cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal, din  b-dul.Ilie Balaci, nr.8.
 43. Proiect de hotărâre privind confirmarea identităţii unor bunuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova.
 44. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie cu titlu oneros nr.3P/2017 încheiat între municipiul Craiova şi S.C. AN-RA S.R.L.
 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii „Revitalizare centrul istoric-zona Piaţa Veche-Felix Aderca”.
 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Parângului”.
 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Ramuri”.
 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Migdalului”.
 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Lăcrămioarei”.
 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Zăvoiului”.
 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Aleea III Bariera Vâlcii”.
 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Aleea II Cantonului”.
 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Vânători”.
 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la modificarea reglementărilor urbanisitice ale zonei cuprinse între bvd. Nicolae Romanescu-str.Popoveni–str.Emil Racoviță–str.Măceșului, generat de imobilul din bvd.Nicolae Romanescu, nr.80.
 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unui service auto, în municipiul Craiova, Drumul Industriilor, nr.12.
 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei în comunităţile defavorizate din Municipiul Craiova-faza II – zona Fântâna Popova”.
 57. Proiect hotărâre privind aprobarea finanțării, din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuției proprii de 2% din valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ale partenerului - Primăria Craiova, prin Direcția de Asistență Socială Craiova, în cadrul proiectului ,,VENUS- Împreună pentru o viaţă în siguranţă!”, finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU), axa prioritară 4, obiectivul specific 4.4.
 58. Proiect de hotărâre privind acordarea calificativului  pentru îndeplinirea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă profesională individuală ale domnului Mischianu Ovidiu, care a exercitat temporar atribuţii de secretar al Municipiului Craiova, în  perioada 01.01.2018-27.03.2018.
 59. Proiect de hotărâre privind acordarea calificativului pentru îndeplinirea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă profesională individuală ale Secretarului Municipiului Craiova, doamna Miulescu Nicoleta, pentru 2018.
 60. Întrebări şi interpelări.

 

 Emisă azi 21.03.2019