Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Alegeri locale 2020
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2019
Dispozitie şedinţă ordinară în data de 28.02.2019
Publicat: 22 februarie 2019, 08:16, Actualizat: 27 februarie 2019, 09:18
DISPOZIŢIA NR.3149

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

 

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 28.02.2019, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

         Puncte peste ordinea de zi:

 

         Punctul 1 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.223/2018 referitoare la aprobarea Studiului de oportunitate referitor la înnoirea parcului de vehicule de transport public urban pentru municipiul Craiovaachiziția de autobuze noi și achiziția de tramvaie noi

 

 1. Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali din municipiul Craiova, în semestrul II al anului 2018.
 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, în perioada martie-mai 2019.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2019-2020.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția în cazurile de violență domestică.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în municipiul Craiova, în anul 2019.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2019 și a sumelor cu titlu de recuperare investiţie, ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în anul 2019.
 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.11.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.3, ap.10 .
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.1, ap.9.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.1.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.3, ap.9.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.4 .
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.5, ap.8.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.2.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.5, ap.10.
 17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii,  situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl. T2, sc.2, ap.14.
 18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.7.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.3.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.8.
 21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.6.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.11.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.1, ap.11.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.20.
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.5 .
 26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.13.
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.7.
 28.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.15.
 29.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.20.
 30.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.13.
 31.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.17.
 32. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.Miha Holding S.R.L., reprezentată legal prin medic titular în medicină de familie dr.Mihală Liliana.
 33. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.38101/23.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Reea Med S.R.L., reprezentată legal prin medic titular Spach Delia.
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.
 35. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.293/15.01.2008 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Albăstroiu Gheorghe.
 36. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.41/2003 având ca obiect finanțarea și realizarea în comun a proiectului de promovare și dezvoltare a activității sportive de performanță în municipiul Craiova.
 37. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, a spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129.
 38. Proiect de hotărâre privind concesionarea, către R.A.T. SRL, a bunurilor situate în municipiului Craiova, bd. Dacia, nr.3.
 39. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.
 40. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului referitor la „Închiderea depozitului de deşeuri solide urbane şi industriale asimilabile Mofleni, Celule C1-C5”.
 42. Proiect de hotărâre privind modificarea, prin completare a Regulamentului  privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31/2017.
 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea reglementărilor urbanistice și a funcțiunilor zonei intersecție Calea București-str.Spania, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea București, nr.54A, bl.P1.
 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică privind indicii urbanistici în zona str.Maria Tănase-str.Craiovița-str.Cerna, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Craiovița, nr.39B.
 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova” aparținând sectorului Educație - Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, situată în municipiul Craiova, str.Arh.Duiliu Marcu, nr.16.
 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Parângului”.
 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Ramuri”.
 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Migdalului”.
 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Lăcrămioarei”.
 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Zăvoiului”.
 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Aleea III Bariera Vâlcii”.
 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Aleea II Cantonului”.
 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Vânători”.
 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi din Municipiul Craiova, Lot 8 – Modernizare strada Drumul Cornesului”.
 55. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Pasaj rutier Electroputere”.
 56. Proiect de hotărâre privind Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Regenerare urbana in Municipiul Craiova prin revitalizarea zonei Cornitoiu”.
 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare urbana Calea Bucuresti, esplanada din fata blocurilor N24, N25, T14, T15 municipiul Craiova”.
 58. Întrebări și interpelări.

 

 

                                                                                                               Emisă azi 21.02.2019