Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Alegeri locale 2020
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2019
Dispozitie şedinţă extraordinară în data de 18.02.2019
Publicat: 15 februarie 2019, 08:52, Actualizat: 18 februarie 2019, 16:34
DISPOZIŢIA NR.2873

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

În temeiul art.39 alin.2 şi alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

 

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, în data de 18.02.2019, ora 15.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

 

 

 

  Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

Punctul 2 modificat

 

  1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.547/2018 referitoare la aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii “Modernizare depou de tramvaie” și cesionarea/vânzarea acesteia de către  R.A.T. SRL.   

 

 

 

 

                                                                     Emisă azi  14.02.2019