Acte utile
Consultare publică
Contact
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2019
Dispozitie şedinţă de indata în data de 07.05.2019
Publicat: 6 mai 2019, 13:15, Actualizat: 6 mai 2019, 13:15
DISPOZIŢIA NR.4927

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

În temeiul art.39 alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

D I S P U N E:

 

Art.unic:  Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă, în data de 07.05.2019, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

  Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială Craiova în cadrul Programului „Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 pentru depunerea și implementarea proiectului „Educație și sprijin fără bariere”.

 

 

 

 

     

                                                                                Emisă azi 06.05.2019