Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
2019
Regulament pentru proiecte cu finanţare nerambursabilă din fondurile locale
Publicat: 5 aprilie 2019, 13:43, Actualizat: 19 februarie 2020, 15:57

Primăria Municipiului Craiova anunţă publicul interesat asupra iniţierii procedurii de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică, privind Regulamentul pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, conform Legii nr. 350/2005.   

Etapa consultării publice are loc în perioada 05.04.2019-22.05.2019.      

Persoanele fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii pot transmite propunerile, observaţiile sau punctele de vedere la adresa de e-mail : imaginecv@primariacraiova.ro sau la Registratura Primăriei Municipiului Craiova, Str. A.I. Cuza nr. 7până la data de 22.04.2019

 

Documente ataşate:
Publicat: 5 aprilie 2019, 13:45
Publicat: 5 aprilie 2019, 13:45
Publicat: 5 aprilie 2019, 13:45