Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
2019
Iulie 2019 - Metodologia de încheiere a convenţiilor individuale de facturare a serviciilor de furnizare apă potabilă şi canalizare la nivelul de utilizator în condominii din cadrul unei asociaţii de proprietari
Publicat: 15 iulie 2019, 10:17, Actualizat: 15 iulie 2019, 11:23

Primăria Municipiului Craiova a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică, pentru proiectul de hotarare privind " Metodologia de încheiere a convenţiilor individuale de facturare a serviciilor de furnizare apă potabilă şi canalizare la nivelul de utilizator în condominii din cadrul unei asociaţii de proprietari"

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până la data de 26.07.2019, la Centrul de Informatii pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, e-mail: consultarepublica@primariacraiova.ro.

Documente ataşate:
Publicat: 15 iulie 2019, 10:57
Publicat: 15 iulie 2019, 10:57
Publicat: 15 iulie 2019, 10:57
Publicat: 15 iulie 2019, 10:57