Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
2019
Decembrie 2019 - Regulament local privind conditiile de amplasare a constructiilor cu caracter provizoriu pentru desfasurarea activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Craiova
Publicat: 16 decembrie 2019, 13:45, Actualizat: 15 ianuarie 2020, 10:20

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până la data de 29.01.2020, la Centrul de Informatii pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, e-mail: consultarepublica@primariacraiova.ro.