Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Alegeri parlamentare
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
Arhiva »
2019
August 2019 - Proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2020
Publicat: 19 august 2019, 11:37, Actualizat: 25 noiembrie 2019, 14:20

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până la data de 06.09.2019, la Centrul de Informatii pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561, e-mail: consultarepublica@primariacraiova.ro

Documente ataşate:
Publicat: 25 noiembrie 2019, 14:19
Publicat: 19 august 2019, 11:47