Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
2019
Aprilie 2019 - Proiect - Buget de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pentru anul 2019
Publicat: 3 aprilie 2019, 16:46, Actualizat: 9 mai 2019, 11:03

Primăria Municipiului Craiova a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică, pentru proiectul de hotarare privind aprobarea "Bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pentru anul 2019".

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul supus consultării, până la data de 19.04.2019, la Centrul de Informatii pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7 sau e-mail: consultarepublica@primariacraiova.ro.

Documente ataşate:
Publicat: 9 mai 2019, 11:03