Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
Arhiva »
2019
2019
• Regulament pentru proiecte cu finanţare nerambursabilă din fondurile locale
• Decembrie 2019 - Regulament local privind conditiile de amplasare a constructiilor cu caracter provizoriu pentru desfasurarea activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Craiova
• Septembrie - Regulament cadru de inchiriere a unor spatii disponibile excedentare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Craiova
• August 2019 - Proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2020
• Iulie 2019 - Regulament pentru proiecte cu finanţare nerambursabilă din fondurile locale, conform Legii nr. 350/2006
• Iulie 2019 - Metodologia de încheiere a convenţiilor individuale de facturare a serviciilor de furnizare apă potabilă şi canalizare la nivelul de utilizator în condominii din cadrul unei asociaţii de proprietari
• Iulie 2019 - Regulament cadru de inchiriere a unor spatii disponibile excedentare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Craiova
• Mai 2019 - Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului privind parcurile, Gradina Botanica, locurile de joaca, locurile de odihna, gradinile de cartier si terenurile de sport aflate in intretinerea R.A.A.D.F.L. Craiova
• Mai 2019 - Proiect de hotărâre privind înființarea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Craiova, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestei structuri
• Reactualizare studiu de strategie a alimentării cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din municipiul Craiova
• Aprilie 2019 - Reevaluarea si revizuirea planurilor de actiune privind diminuarea zgomotului ambient in municipiul Craiova
• Aprilie 2019 - Proiect - Buget de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pentru anul 2019
• Martie 2019 - STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA 2019-2024