Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2018
Sedinţă extraordinară în data de 15.02.2018
Publicat: 9 februarie 2018, 14:06, Actualizat: 15 februarie 2018, 09:00
DISPOZIŢIA NR. 939

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin.2 şi alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

D I S P U N E:

 

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă  extraordinară în data de 15.02.2018, ora 10.00  în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

  Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

Punctul 1 modificat

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2018.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2018.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2018.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2018.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2018.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la  Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2018.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2018.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la  Căminul pentru persoane vârstnice din Craiova, pe anul 2018.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2018.

10 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2018.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului Municipiului Craiova, pe anul 2018.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2018.

13.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova de a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova S.R.L., bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2018.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2018.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la R.A.T.  SRL, pe anul 2018.

16. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, ordinea de zi cu privire la modificarea tarifelor de salubrizare.

 

 

 

Emisă azi  09.02.2018