Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2018
Sedinţă extraordinară în data de 09.01.2018
Publicat: 5 ianuarie 2018, 11:50, Actualizat: 5 ianuarie 2018, 11:53
DISPOZIŢIA NR.5

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

În temeiul art.39 alin.2 şi alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

D I S P U N E:

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă  extraordinară în data de 09.01.2018, ora 10.00  în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

  Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al Municipiului Craiova, pe anul 2017.

2.     Proiect de hotărâre privind reportarea excedentului bugetar al anului 2017, realizat de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi din activităţile finanţate integral din venituri proprii, în anul 2018.

3.     Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al  municipiului Craiova.

4.     Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova.

 

 

 

 

                                                                     Emisă azi  04.01.2018