Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2018
Dispozitie şedinţă ordinară în data de 31.05.2018
Publicat: 25 mai 2018, 13:48, Actualizat: 31 mai 2018, 16:33
DISPOZIŢIA NR.2452

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

 

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 31.05.2018, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

 

Punctul 1 peste ordinea de zi

Punctul 2 peste ordinea de zi

Punctul 3 peste ordinea de zi

Punctul 4 peste ordinea de zi

 

Punctul 29 modificat

 

Punctul 35 modificat

 

Completare pct nr. 72

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2018.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal Filantropia, pe anul 2018.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2018.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2018.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale municipiului Craiova, pe anul 2017.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2017.
 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale R.A.T. Craiova SRL, pe anul 2017.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri Craiova SRL, pe anul 2017.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2017.
 10. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.95/2018 referitoare la aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă desfăşurată în cadrul Sport Club Municipal Craiova.
 11. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Craiova Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
 12. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Craiova dlui.Academician Profesor Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române.
 13. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Craiova dnei. Georgeta-Elena Tudor, actriță a Teatrului Național „Marin Sorescu”.
 14. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Craiova dlui. Profesor universitar Florea Firan, membru al Uniunii Scriitorilor din România.
 15. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Craiova dlui. Profesor Apostolos Patelakis.
 16. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club Municipal Craiova, Ardean Elisei Valentina Neli.
 17. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club Municipal Craiova, Florianu Florina Cristina.
 18. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club Municipal Craiova, Rădoi Maria Andreea.
 19. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club Municipal Craiova, Stanciu Florentina.
 20. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club Municipal Craiova, Dumanska Yulyia.
 21. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club Municipal Craiova, Nicolic Zeljka.
 22. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club Municipal Craiova, Şelaru Ilie Carmen Gabriela.
 23. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club Municipal Craiova, Trifunovic Jelena.
 24. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Craiova jucătoarei echipei de handbal feminin a Sport Club Municipal Craiova, Ţicu Ana-Maria.
 25. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Craiova antrenorului echipei de handbal feminin a Sport Club Municipal Craiova, Burcea George Bogdan.
 26. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Craiova antrenorului secund al echipei de handbal feminin a Sport Club Municipal Craiova, Albici Grigore Aurel.
 27. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al Municipiului Craiova a unor fonduri pentru premierea antrenorului principal şi a lotului echipei de handbal feminin a Sport Club Municipal Craiova.
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Universității din Craiova, la organizarea „Campionatului Naţional Universitar de Futsal Feminin”, ediția a III-a, în perioada 08 iunie-09 iunie 2018.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Asociația Brio-Fest Satu Mare, având ca obiect  organizarea manifestărilor dedicate Zilei Municipiului Craiova, ediția a XXII-a.
 30. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.168/2018 prin completare cu elevii și profesorii îndrumători premiați la etapa națională a olimpiadelor școlare, în anul școlar 2017-2018.
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de functii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2018.
 32. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2018.
 33. Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Sport Club Municipal Craiova.
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din municipiul Craiova, aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și PneumoftiziologieVictor Babeș Craiova”, situat în municipiul Craiova, str.Calea București, nr.64, în vederea depunerii unui proiect cu finanțare nerambursabilă.
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate referitor la înnoirea parcului de vehicule de transport public urban pentru municipiul Craiova-achiziția de autobuze noi și achiziția de tramvaie noi.
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale „Gheorghe Țițeica”, situată în municipiul Craiova, Str. Calea București  nr. 93.
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a locuinţei sociale situată în municipiul Craiova, str.Elena Farago, nr.4, bl.122, sc.1, ap.6.
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei locuinţe sociale, situată în municipiul Craiova, str.Făgăraș, bl.D21a, sc.1, ap.18.
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.1, ap.13.
 40. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.
 41. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.83848/03.06.2013  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Conea Lidia, tehnician dentar al Cabinetului de Tehnică Dentară PFA Conea Lidia.
 42. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.83855/03.06.2013  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Mîniosu Octavian-Sorin, tehnician dentar al Cabinetului de Tehnică Dentară PFA Mîniosu Octavian-Sorin.
 43. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul Craiova, cartier Craiovița Nouă, Aleea Magnoliei, nr.7, bl.160 G, ap.1.
 44. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul Craiova, bvd.1 Mai, str.dr.Mihai Cănciulescu, nr.7, bl.I39, ap.1.
 45. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul Craiova, str.Lăpuș, bl.F11, sc.1, ap.1.
 46. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în localitatea Podari, județul Dolj, str.Dispensarului, nr.3, bl.3, sc.2, parter.
 47. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul Craiova, Aleea Arh. Duiliu Marcu, nr.16 A.
 48. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul Craiova, bvd. Oltenia, nr.41.
 49. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul Craiova, str.Olteț, nr.5.
 50. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul Craiova, Cernele, str.Constantin Gherghina, nr.62.
 51. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul Craiova, str.Horia, nr.5.
 52. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale, din imobilul situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.14.
 53. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect valoarea redevenţei pentru terenul situat în municipiul Craiova, str.dr.Ioan Cantacuzino, nr.8 D.
 54.  Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect valoarea redevenţei pentru terenul situat în municipiul Craiova, bvd.Știrbei Vodă, nr.17 F.
 55. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prestației titularului dreptului de superficie anual pentru terenul situat în municipiul Craiova, str.Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi.
 56.  Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prestației titularului dreptului de superficie anual pentru terenul situat în municipiul Craiova, str.Horia, nr.16 (fost nr.2).
 57. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prestației titularului dreptului de superficie anual pentru terenul situat în municipiul Craiova, str.I.D.Sîrbu, nr.7A.
 58. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C. Star Trafic S.R.L., asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, bl.14 C.
 59. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C. Patiseria Sport S.R.L.Craiova, asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, Bloc A22.
 60. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C. Buigold Alsor IFN S.R.L., asupra terenului situat în municipiul Craiova, str. Piaţa Unirii, bl.M1, parter.
 61. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Katelya Com S.R.L., a cotei-părţi indivize de 8438/103100 din terenul în suprafaţă de 1031 mp., situat în municipiul Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr.2.
 62. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri, ce are ca obiect terenul intravilan, aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Tehnicii FN, respectiv terenul intravilan, proprietate privată a S.C. Popeci Utilaj Greu S.A.
 63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini şi a Documentaţiei de atribuire referitoare la închirierea, prin licitaţie publică, a bunurilor „Zona Bistro” și „Cafetaria Bistro” din incinta Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal din municipiul Craiova, b-dul Știrbei Vodă, nr.38.
 64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini şi a Documentaţiei de atribuire referitoare la concesionarea, prin licitaţie publică, a Spațiului 2, situat în municipiul Craiova, str.Nicolaescu Plopșor, nr.2 A, bloc 49, parter.
 65. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 366/01.03.2014, având ca obiect cota-parte din terenul ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în municipiul Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr. 2, aferent construcţiilor deţinute de S.C. ONIOPTIC S.R.L.
 66. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.241/2017 referitoare la procedurile de constituire a dosarelor de acordare a punctajelor aferente criteriilor de întocmire a listei și de atribuire a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință.
 67. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.4487/2012 încheiat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L.
 68. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al  Municipiului Craiova.
 69. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al  Municipiului Craiova.
 70. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, ordinea de zi din data de 07.06.2018.
 71. Proiect de hotărâre privind modificarea Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.34/2014.
 72. Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate cu autobuze și tramvaie, către R.A.T. SRL.
 73. Întrebări și interpelări.

 

 

                                                                                                                Emisă azi 24.05.2018