Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2018
Dispozitie şedinţă ordinară în data de 31.01.2018
Publicat: 25 ianuarie 2018, 09:06, Actualizat: 30 ianuarie 2018, 15:25
DISPOZIŢIA NR.278

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

D I S P U N E:

 

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 31.01.2018, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

Punctul 1 peste ordinea de zi -  Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Craiova și Inspectoratul Școlar Județean Dolj

Punctul 2 peste ordinea de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de asociere între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Asociaţia pentru Educaţie SV Oltenia (EDUCOL) si Fundaţia Ford Motor Company

 

 

1.      Raportul de activitate al Politiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2017.

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2018-2019.

3.      Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L. să voteze aprobarea achiziţionării în sistem de leasing financiar a unui utilaj şi împuternicirea administratorului societății să semneze contractul de achiziţie în sistem de leasing financiar, cu ofertantul declarat câştigător.

4.      Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.01.2018.

5.      Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.01.2018.

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrări de interes local, pentru beneficiarii de ajutor social, precum şi pentru părinţii ai căror copii beneficiază de măsuri de protecţie specială, pentru anul 2018.

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2018, a numărului de asistenţi pesonali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract individual de muncă, pe raza municipiului Craiova.

8.        Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2018.

9.        Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local ale Municipiului Craiova.

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea distribuirii stocului de produse alimentare, rămas nerepartizat categoriilor de beneficiari ai Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.786/2013, către Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova.

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru analiza solicitărilor de locuințe destinate cumpărării, construite în baza art.7 din Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.5, ap.6.

13.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

14.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a spaţiului şi terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în Piaţa Centrală din municipiul Craiova.

15.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al  municipiului Craiova.

16.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al  municipiului Craiova.    

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de Intervenţie la blocul U2-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu finanţare nerambursabilă.

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de Intervenţie la blocul U9-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu finanţare nerambursabilă.

19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de Intervenţie la blocul 1-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu finanţare nerambursabilă.

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de Intervenţie la blocul 2-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu finanţare nerambursabilă.

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de Intervenţie la blocul 3-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu finanţare nerambursabilă.

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de Intervenţie la blocul O10-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu finanţare nerambursabilă.

23.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de Intervenţie la blocul O7-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu finanţare nerambursabilă.

24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de Intervenţie la blocul O8-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu finanţare nerambursabilă.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de Intervenţie la blocul U7-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu finanţare nerambursabilă.

26.  Întrebări și interpelări.

 

 

 

 

                                                                                                                         Emisă azi 23.01.2018