Evenimente
Acte utile
Consultare publică
Contact
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2018
Dispozitie şedinţă ordinară în data de 30.08.2018
Publicat: 23 august 2018, 14:13, Actualizat: 28 august 2018, 08:32
DISPOZIŢIA NR.3273

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

D I S P U N E:

 

 

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 30.08.2018, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

Punctul 1 peste ordinea de zi

Punctul 2 peste ordinea de zi

 

Completare - punctul 11

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, în perioada septembrie-noiembrie 2018.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2018.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2018.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2018.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2018.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2018.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de servicii sociale, precum şi a cheltuielilor eligibile pentru subvenţionarea, în anul 2019, a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii, cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în baza Legii nr.34/1998.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2018.
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova.
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a administratorului R.A.T. SRL.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului municipiului Craiova, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general local, pentru anul 2018, conform Legii nr.350/2005.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Craiova.
 14. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.
 15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia de Asistenţă Socială Craiova şi Fundaţia Creştină „Ethos”.
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova.
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova.
 18. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ioana Luiza Adriana, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr.Ioana Luiza Adriana.
 19. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.Santemednew S.R.L., reprezentată legal prin medic titular dr.Ţepuş Dumitru-Cristian.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii,  a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaţa Centrală.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri  ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unui monument reprezentând bustul eroului albanez Skanderbeg pe terenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în cart.Rovine.
 24. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi nou conturate în țesutul urban al municipiului Craiova.
 25. Întrebări și interpelări.