Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2018
Dispozitie şedinţă ordinară în data de 27.02.2018
Publicat: 20 februarie 2018, 15:43, Actualizat: 26 februarie 2018, 12:56
DISPOZIŢIA NR.1095

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

D I S P U N E:

 

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 27.02.2018, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

Punctul 1 peste ordinea de zi - proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova a bunurilor concesionate către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea, în vederea implementării proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj”

Punctul 2 peste ordinea de zi - proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.361/2013 referitoare la desemnarea reprezentantului Primarului Municipiului Craiova în Consiliul de Administraţie al Sport Club Municipal Craiova

 1.   Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali din municipiul Craiova, în semestrul II al anului 2017.
 2.  Proiect de hotărâre privind desemnarea conducerii şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioadele martie-mai 2018, respectiv iunie-august 2018.
 3.   Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă „Oltenia” S.A. să voteze bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., pe anul 2018.
 4. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 09.03.2018.
 5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Teatrului Național „Marin Sorescu” din municipiul Craiova, în vederea organizării Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XI-a, la Craiova, în perioada 23 aprilie-06 mai 2018.
 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România, datorată de Municipiul Craiova, pentru anul 2018.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii în Municipiul Craiova, în anul 2018.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a locuinţei sociale situată în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.30E, bl.B01, ap.10.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.6, ap.12.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2018 și respectiv a sumelor cu titlu de recuperare investiţie, ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în anul 2018.
 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.
 12. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului chiriei, în vederea încheierii contractului de închiriere pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16A.
 13. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului chiriei, în vederea încheierii contractului de închiriere pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, B-dul Oltenia, nr.41.
 14. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului chiriei, în vederea încheierii contractului de închiriere pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, str.Horia, nr.5.
 15. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului chiriei, în vederea încheierii contractului de închiriere pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr. 14.
 16. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect valoarea redevenţei pentru terenul situat în municipiul Craiova, str.Rovinari, nr.34.
 17. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect valoarea redevenţei pentru terenul situat în municipiul Craiova, bld.Oltenia, nr.55.
 18. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect valoarea redevenţei pentru terenul situat în municipiul Craiova, str.Vasile Conta, bl.U5, parter.
 19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune nr. 34T/2003 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Luclad Panif Trans S.R.L. şi respectiv nr.35T/2003 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Valtmar Trade S.R.L.
 20. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.74/01.07.1995 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Bancpost S.A.
 21. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr.113887/01.07.2016, având ca obiect Baza Sportivă „Extensiv”, situată în municipiul Craiova, str.Nicolae Romanescu, nr.35.
 22. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dezmembrării terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.I.D.Sîrbu, nr.7A.
 23. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al  Municipiului Craiova. 
 24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.331/2017 referitoare la transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului-Clubul Sportiv Municipal Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru Blocul 4, situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, nr.8, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru Blocul O13, situat în municipiul Craiova, str.Calea București, nr.108, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă.
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru Blocul O14, situat în municipiul Craiova, str.Calea București, nr.110, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă.
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru Blocul S3, situat în municipiul Craiova, bdul.Decebal, nr.96, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru Blocul S4, situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, nr.14, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă.
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru Blocul S5, situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, nr.12, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă.
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru Blocul S6, situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, nr.10, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă.
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru Blocul U6a, situat în municipiul Craiova, str.Ion Ţuculescu, nr.17, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă.
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru Blocul U6b, situat în municipiul Craiova, str.Calea București, nr.114, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă.
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumiri unor străzi nou conturate în țesutul urban al municipiului Craiova.
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcțiunilor în zona cuprinsă între Calea București și str.Sărarilor, în vederea construirii a trei blocuri de locuințe colective, cu regim de înălțime P+11E, cu parcare la parter, generat în municipiul Craiova, str. Sărarilor, nr.29 A.
 36. Întrebări și interpelări.

                                                                                                                 Emisă azi 20.02.2018