Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2018
Dispozitie şedinţă ordinară în data de 20.12.2018
Publicat: 14 decembrie 2018, 08:34, Actualizat: 20 decembrie 2018, 09:27
DISPOZIŢIA NR.6903

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

 

 

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 20.12.2018, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

Punctul 1 peste ord. de zi - proiect de hotarare privind aprobarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul municipiului Craiova – Componenta Parcuri şi Terenuri Degradate

Punctul 2 peste ord. de zi - proiect de hotarare privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenții  şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare depou și Modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor-Faza 1-Modernizare stații de redresare și echipamente aferente”

Punctul 3 peste ord. de zi - privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reorganizarea circulaţiei în zona centrală - Etapa 2 – Faza 4 si Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecţii semaforizate cu funcţionare în regim adaptiv si sistem de comunicaţii - Etapa 1 – Faza 4”

Punctul 4 peste ord. de zi - privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii “Modernizare depou de tramvaie” și cesionarea/vânzarea acesteia de către R.A.T. SRL.

 

Punctul 30 modificat

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2018.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2018.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2018.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2018.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2018.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la R.A.T.  SRL, pe anul 2018.
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pentru anul 2018.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale referitoare la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare din Municipiul Craiova.
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activităţile serviciului de salubrizare şi aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare, pentru anul 2019.
 11. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 27.12.2018.
 12. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului  Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, din data de 21.12.2018.
 13. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L., din data de 27.12.2018.
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de Sistematizare a Circulației Rutiere și Pietonale în municipiul Craiova.
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.343/2017 referitoare la aprobarea preţului local la energia termică produsă, distribuită şi furnizată din centralele termice, pe bază de gaze naturale şi prin puncte termice, precum şi a tarifului de distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie şi agenţii economici.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.1, ap.9.
 18. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.
 19. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea (cumpărarea) imobilului-construcţie, situat în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr.56.
 20. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit în patrimoniul Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Craiova, a șase autoturisme aparținând domeniului privat al municipiului Craiova.
 21. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, în domeniului public al municipiului Craiova şi administrarea  Consiliului Local al Municipiului Craiova, a monumentului de for public „Statuie Carol I”.
 22. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului prestaţiei dreptului de superficie asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, bl. 14 C.
 23. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului prestaţiei titularului dreptului de superficie asupra terenului  situat în municipiul Craiova, str.Calea București, bl. A22, parter.
 24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea valorii de piaţă  a terenurilor ce fac obiectul schimbului de terenuri, situate în municipiul Craiova, str. Anul 1848 nr.4 C, respectiv str. Anul 1848, nr.4 A.
 25. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea valorii redevenţei pentru terenul concesionat, situat în municipiul Craiova, str.Dimitrie Gerota, nr.7.
 26. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinetul Medical Individual Dr. Paveliu Daniela-Claudia, având ca obiect exploatarea spaţiului situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.14.
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui teren şi a unor spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova.
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.
 29. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al  Municipiului Craiova.
 30. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al  Municipiului Craiova.
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2019.
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2019.
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Reabilitarea și modernizarea Străzilor Popova, Miraslau, Prutului și Nedeea-Strada Miraslau”.
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Reabilitarea și modernizarea Străzilor Popova, Miraslau, Prutului și Nedeea-Strada Popova”.
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Reabilitarea și modernizarea Străzilor Popova, Miraslau, Prutului și Nedeea-Strada Prutului”.
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investțtia ”Reabilitarea și modernizarea Străzilor Popova, Miraslau, Prutului și Nedeea-Strada Nedeea”.
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Craiova”-corp C16 clădire școală.
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Craiova”-corp C17.
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Creșterea accesului la educație prin îmbunatățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova-Gradinița cu program prelungit Ion Creangă”.
 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Creșterea accesului la educație prin îmbunatățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova-Gradinița cu program prelungit Phoenix”.
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova-Gradinița cu program prelungit Curcubeul Copilăriei”.
 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Creșterea accesului la educație prin îmbunătătirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova-Gradinița cu program prelungit Casuța cu Povești”.
 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Modernizarea căii de tramvai de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus-Faza 1-Reţea de contact şi reţea electrică de alimentare”.
 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Modernizarea căii de tramvai de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus-Faza 2-Calea de rulare, aparate de cale, staţii, etc”.
 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții reactualizate „Reabilitare fântâni pentru băut apă, de tip cişmele (de perete)-„Fântâna Popova” din Municipiul Craiova”.
 46. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului Craiova.
 47. Raport privind deplasarea Primarului Municipiului Craiova în Anglia-Londra, în perioada 03.12-05.12.2018.
 48. Întrebări și interpelări.

 

 

                                                                                                               Emisă azi 13.12.2018