Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2018
Dispozitie sedinţă extraordinară în data de 17.12.2018
Publicat: 14 decembrie 2018, 08:42, Actualizat: 17 decembrie 2018, 10:59
DISPOZIŢIA NR.6902

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin.2 şi alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

D I S P U N E:

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă  extraordinară în data de 17.12.2018, ora 10.00  în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

 

 

  Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2018.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2018.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2018.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Căminul pentru persoane vârstnice din Craiova, pe anul 2018.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Craiova, pe anul 2018.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2018.
  7. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de la R.A.T. SRL a unor mijloace fixe ce fac parte din depoul de tramvaie, situat în municipiul Craiova, bd.Dacia, nr.3 și a documentației de autorizare a lucrărilor de intervenții.
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Modernizarea căii de tramvai de pe str. Henry Ford în zona industrială Ford şi Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecţii semaforizate cu funcţionarea în regim adaptiv şi sistem de comunicaţii-Etapa 1-Faza 3”.
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ,,Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecţii semaforizate cu funcţionarea în regim adaptiv şi sistem de comunicaţii-Etapa 1-Faza 1 și Faza 2”.
  10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Modernizare depou și modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor-Faza 1-Modernizare stații de redresare și echipamente aferente”.

                                                                                                                                                                                 Emisă azi  13.12.2018