Evenimente
Acte utile
Consultare publică
Contact
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2018
Dispozitie sedinţă extraordinară în data de 14.08.2018
Publicat: 10 august 2018, 08:11, Actualizat: 10 august 2018, 10:30
DISPOZIŢIA NR.3163

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

În temeiul art.39 alin.2 şi alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

D I S P U N E:

 

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă  extraordinară în data de 14.08.2018, ora 10.00  în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

  Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova S.R.L., din data de16.08.2018.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Craiova în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – tramvaie”  și a indicatorilor tehnico - economici ai investiției și pe cale de consecință, încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local nr.330/2018.
  3. Proiect de hotărâre privind modificarea Protocolului de asociere între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Ministerul Sănătății,  Instituţia Prefectului - Judeţul Dolj şi Judeţul Dolj, prin Consiliul Judeţean Dolj, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Spital Clinic Regional de Urgență Craiova”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2018, modificată.

                                                   

 

                                                                                              Emisă azi  09.08.2018