Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2018
Dispoziţie şedinţă de îndată de 26.11.2018
Publicat: 23 noiembrie 2018, 11:20, Actualizat: 23 noiembrie 2018, 11:29
DISPOZIŢIA NR.4964

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

În temeiul art.39 alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

 

Art.unic:  Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă, în data de 26.11.2018, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

           Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei de Asistență Socială Craiova în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.ii, Obiectivul specific 4.4, BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice, finanțat prin programul european POCU 2014-2020, pentru depunerea și implementarea proiectului „Îmbătrânirea activă o şansă pentru o viaţă demnă”.

 

 

 

 

                                                                     Emisă azi  23.11.2018