Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2018
Dispoziţie şedinţă de îndată de 20.09.2018
Publicat: 19 septembrie 2018, 12:57, Actualizat: 19 septembrie 2018, 12:59
DISPOZIŢIA NR.3510

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

În temeiul art.39 alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

 

Art.unic:  Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă, în data de 20.09.2018, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

  Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „A.R.C.A.-Accesibilitatea procedurilor administrative prin Reducerea birocratiei și digitizare pentru Cetățenii BĂNIEI”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Amenajarea de parcuri și gradini în  municipiul Craiova-Parcul Nicolae Romanescu” și a cheltuielilor legate de acesta, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de verificare-Programul Operational Regional 2014-2020,  Axa Prioritară 5-Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1-Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apel de proiecte POR/2018/5/5.1/7regiuni/proiecte nefinalizate.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului manifestărilor dedicate „Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice”.

 

 

                                                                     Emisă azi  19.09.2018