Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
2018
Iunie 2018 - Strategia locala de dezvoltare a serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova
Publicat: 27 iunie 2018, 13:02, Actualizat: 28 iunie 2018, 11:27

Primăria Municipiului Craiova a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică, pentru proiectul de hotarare privind  "Strategia locala de dezvoltare a serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova".

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul supus consultării, până la data de 01.08.2018, la Centrul de Informatii pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561 sau e-mail: consultarepublica@primariacraiova.ro.

Documente ataşate:
Publicat: 27 iunie 2018, 13:55
Publicat: 27 iunie 2018, 13:37
Publicat: 27 iunie 2018, 13:37