Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
2018
Februarie 2018 - Proiect - Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018
Publicat: 23 ianuarie 2018, 16:14, Actualizat: 9 februarie 2018, 18:43

Primăria Municipiului Craiova a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică, pentru proiectul de hotarare privind aprobarea " Bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pentru anul 2018".

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul supus consultării, până la data de 09.02.2018, la Centrul de Informatii pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561 sau e-mail: consultarepublica@primariacraiova.ro.

Documente ataşate:
Publicat: 9 februarie 2018, 18:43