Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
2018
Aprilie 2018- Modificare, prin completare, a Regulamentului privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova
Publicat: 27 aprilie 2018, 10:55, Actualizat: 27 aprilie 2018, 11:03

Primăria Municipiului Craiova a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică, pentru proiectul de hotarare privind  "modificarea, prin completare, a Regulamentului privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova".

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul supus consultării, până la data de 11.05.2018, la Centrul de Informatii pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561 sau e-mail: consultarepublica@primariacraiova.ro.

Documente ataşate:
Publicat: 27 aprilie 2018, 11:02
Publicat: 27 aprilie 2018, 11:02
Publicat: 27 aprilie 2018, 11:02
Publicat: 27 aprilie 2018, 11:02
Publicat: 27 aprilie 2018, 11:02
Publicat: 27 aprilie 2018, 11:02