Evenimente
Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
2018
2018
• Aprilie 2018- Modificare, prin completare, a Regulamentului privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova
• Februarie 2018 - Proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor fizice, în vederea îndeplinirii funcţiei de administrator de imobile şi autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303/2012
• Februarie 2018 - Proiect - Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018