Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
2018
2018
• Noiembrie 2018 - Proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2019
• Noiembrie 2018 - Strategia locală cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare în municipiul Craiova
• Iulie 2018 - modificarea Regulamentului pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general local, conform Legii nr. 350/2005
• Iulie 2018 - Regulamente de funcționare ale piețelor din municipiul Craiova, în consultare publică
• Iunie 2018 - Strategia locala de dezvoltare a serviciului de iluminat public din Municipiul Craiova
• Aprilie 2018- Modificare, prin completare, a Regulamentului privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova
• Februarie 2018 - Proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor fizice, în vederea îndeplinirii funcţiei de administrator de imobile şi autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303/2012
• Februarie 2018 - Proiect - Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018