Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2017
Sedinţă extraordinară în data de 20.04.2017
Publicat: 14 aprilie 2017, 11:13, Actualizat: 14 aprilie 2017, 12:47
DISPOZIŢIA NR.3253

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

În temeiul art.39 alin.2 şi alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă  extraordinară în data de 20.04.2017, ora 10.00  în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

 

 

  Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2017.

 

 

 

 

                                                                     Emisă azi  14.04.2017