Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2017
Sedinţă extraordinară în data de 06.06.2017
Publicat: 30 mai 2017, 08:55, Actualizat: 31 mai 2017, 13:26
DISPOZIŢIA NR.3716

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

În temeiul art.39 alin.2 şi alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă  extraordinară în data de 06.06.2017, ora 10.00  în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

 

 

  Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017.

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2017.

 

 

 

 

                                                                     Emisă azi  29.05.2017