Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2017
Dispoziţie şedinţă ordinara în data de 29.06.2017
Publicat: 23 iunie 2017, 10:02, Actualizat: 6 decembrie 2017, 10:58
DISPOZIŢIA NR.3947

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 29.06.2017, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova

 

     

Punctul 34 - modificat

 

        Peste ordinea de zi:

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentului strategic „Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă (PAED) al Zonei Metropolitane Craiova”

2. Prioiect de hotarare privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova si Teatrul Național “Marin Sorescu”

 

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

1.      Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Pomană Gheorghe.

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017.

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2017.

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2017.

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Craiova, pe anul 2017.

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2017.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al municipiului Craiova, pe anul 2017.

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna iulie 2017.

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2017.

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2017.

11.      Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova.

12.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul de Administraţie al Sport Club Municipal Craiova.

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinţei sociale, destinată închirierii familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile naţionalizate, situată în municipiul Craiova, str.Calea Severinului, nr.30B, bl.B04, sc.1, ap.11.

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării a unor locuinţe sociale situate în municipiul Craiova, strada Motru, cămin 2N, camera 1,  camera 5 şi str. Alexandru Macedonski, nr.9.

15.   Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere ce au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri destinata închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1 sc..4.ap.2,  către Ciobanu Cristian.

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri destinata închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1 sc..5.ap.8,  către Dorogea Adrian Lucian.

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri destinata închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1 sc..5.ap.14,  către Voinea Laurentiu Ilie.

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri destinata închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1 sc..6.ap.9,  către Vintilescu Viorel.

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri destinata închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1 sc..2.ap.11,  către Sorescu Emilia Maria.

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri destinata închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1 sc.3.ap.1,  către Uta Aureliu Bogdan.

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri destinata închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1 sc.3.ap.5,  către Vintila Alexandru.

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri destinata închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1 sc.3.ap.9,  către Preda Adrian Costel.

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri destinata închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1 sc.4.ap.10,  către Lapadat Cornel.

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri destinata închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1 sc.5.ap.11,  către Bica Carolina.

26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri destinata închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1 sc.5.ap.12,  către Boroata Petre Gabriel.

27.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere nr.3803/15.08.2007 încheiat între Colegiul Tehnic Energetic şi S.C. Nadcom Sat S.R.L., respectiv nr.3804/15.08.2007 încheiat între Colegiul Tehnic Energetic şi S.C. GPV GRUP S.R.L.

28.  Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în Piaţa Valea Roşie din municipiul Craiova.

29.   Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor şi punctajelor pentru evaluarea persoanelor juridice şi fizice constituite în temeiul Ordonanţei nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, a Legii nr.14/2003 a partidelor politice şi a Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, în vederea înscrierii în listele de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie pentru sediu.

30.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor obligatorii pentru constituirea dosarelor persoanelor îndreptăţite potrivit Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 nr.341/2004, a criteriilor şi punctajelor aferente acestora, în vederea repartizării unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă.

31.   Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.113887/01.07.2016, având ca obiect Baza Sportivă „Extensiv”, situată în municipiul Craiova, str.Nicolae Romanescu, nr.35.

32.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al  municipiului Craiova.

33.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al  municipiului Craiova.    

34.  Proiect de hotărâre privind solicitarea de majorare a tarifului de depozitare a deşeurilor formulată de către Eco Sud S.A.

35.  Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna. Creţu Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 06.07.2017.

36.  Întrebări şi interpelări.

 

                                                                                                                          Emisă azi 22.06.2017