Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2017
Dispoziţie şedinţă ordinara în data de 27.07.2017
Publicat: 21 iulie 2017, 11:06, Actualizat: 27 iulie 2017, 08:31
DISPOZIŢIA NR.238

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

 

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 27.07.2017, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

1.      Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali din municipiul Craiova, în semestrul I al anului 2017.

2.      Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Municipiului Craiova.

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2017.

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe semestrul I al anului 2017.

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile, la data de 30 iunie 2017.

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017.

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2017.

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2017.

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2017.

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2017.

11.  Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna. Creţu Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 04.08.2017.

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, cât și pentru însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, pentru luna august 2017.

13.  Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2017.

14.  Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2017.

15.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul de Administrație al Sport Club Municipal Craiova.

16.  Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local ale Municipiului Craiova.

17.  Proiect de hoărâre privind desemnarea Primarului Municipiului Craiova-dl.Mihail Genoiu în calitate de reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”.

18.  Proiect de hotărâre privind desemnarea Primarului Municipiului Craiova-dl.Mihail Genoiu în calitate de reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”.

19.  Proiect de hotărâre privind desemnarea Primarului Municipiului Craiova-dl.Mihail Genoiu în calitate de reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia.

20.  Proiect de hotărâre privind desemnarea Primarului Municipiului Craiova-dl.Mihail Genoiu în calitate de reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „TERMIS DOLJ”.

21.  Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală a Asociaților Salubris Dolj, modificarea Anexei nr.14 la contractul de delegare nr.1/2013.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor referitoare la desfăşurarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân.

24. Proiect de hotărâre privind aprobare tarifelor pentru activitatea de ridicare/transport/depozitare a vehiculelor staţionate şi parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.297/2008.

26. Proiect de hotărâre privind modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.594/2013 referitoare la asocierea între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a Centrului Multifuncţional Craiova.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Fundația pentru Poezie „Mircea Dinescu”, în vederea susţinerii evenimentului Divan Film Festival 2017, în perioada 18-26 august 2017.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea susţinerii evenimentului european chinologic „CACIT-IPO-R 2017”, în perioada 02-03 septembrie 2017.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheirierii acordului de parteneriat dintre municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Fundația Europeană „Mihai Eminescu” Craiova, în vederea susținerii manifestărilor prilejuite de Festivalul Mondial de Poezie „Mihai Eminescu” 2017, ediția a V-a.

30. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei sociale situată în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.30E, bl.B01, sc.1, ap.5.

31. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, situate în municipiul Craiova.

32. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.1, ap.8, către Ilie Ileana Diana, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.7977/17.03.2003.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.1, către Coandă Claudiu Stefan, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.7983/17.03.2003.

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.4, către Ghită Otilia, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.7986/17.03.2003.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.7, către Georgescu Sorin, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.7989/17.03.2003.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.17, către Bălosu Camelia, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.11118/20.03.2003.

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.18, către Popescu Luminița Viorica Cristina, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.8000/17.03.2003.

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.3, ap.4, către Kim Ciang Nam, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.11006/17.03.2003.

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.4, ap.7, către Stanca Diana Alina, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.238968/29.12.2004.

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.4, ap.12, către Rusu Elena, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.149884/17.12.2003.

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.5, ap.16, către Sălceanu Poenaru Gabriel Dănuț, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.149901/17.12.2003.

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.6, ap.6, către Sorescu Mariana Alina, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.39011/18.12.2003.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.43/1994 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Direcția de Telecomunicații Dolj.            
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie cu titlu oneros nr.3P/2017 încheiat între municipiul Craiova şi S.C. Pan Group S.A.
 3. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Oprescu Maria-Victoria S.R.L., având ca obiect exploatarea spaţiului situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.14.
 4. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a trei spații aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrate de Colegiul Național „Frații Buzești”, situate în municipiul Craiova, str.Știrbei Vodă, nr.5.
 5. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a cinci spații aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrate de Colegiul „Ștefan Odobleja”, situate în municipiul Craiova, str.Electroputere, nr.21.
 6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui spațiu aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrat de Colegiul Național „Ștefan Velovan”, situat în municipiul Craiova, str.Amaradia, nr.72.
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al  municipiului Craiova. 
 8.  Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Sărarilor, nr.28.
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 408/2014 referitoare la aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Henry Ford”.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea defalcării pe surse de finanțare a cheltuielilor (bugetul de stat, respectiv bugetul local) pentru obiectivul de investiții „Reabilitare str. Henry Ford”.
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 405/2014 referitoare la aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Eliza Opran”.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea defalcării pe surse de finanțare a cheltuielilor (bugetul de stat, respectiv bugetul local) pentru obiectivul de investiții „Modernizare str. Eliza Opran”.
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 384/2014 referitoare la aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Razelm”.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea defalcării pe surse de finanțare a cheltuielilor (bugetul de stat, respectiv bugetul local) pentru obiectivul de investiții „Modernizare str. Razelm”.

58.  Întrebări şi interpelări.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Emisă azi 20.07.2017