Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2017
Dispoziţie şedinţă de îndată de 08.11.2017
Publicat: 7 noiembrie 2017, 13:52, Actualizat: 7 noiembrie 2017, 13:58
DISPOZIŢIA NR.2172

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

        

În temeiul art.39 alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

 

Art.unic:  Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă, în data de 08.11.2017, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

2.     Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2017.

 

 

                                                                                          Emisă azi 07.11.2017