Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2017
Dispoziţie şedinţă de îndată 23.05.2017
Publicat: 22 mai 2017, 15:43, Actualizat: 23 mai 2017, 10:35
DISPOZIŢIA NR.3637

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

        

În temeiul art.39 alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

 

D I S P U N E:

 

Art.unic:  Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă, în data de 23.05.2017, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind luare act de cererea de demisie din calitatea de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova, a dlui.Mihail Genoiu.

2.     Proiect de hotărâre privind delegarea exercitării atribuţiilor Primarului Municipiului Craiova, pe perioada vacanţei acestei funcţii, către dl.Adrian Cosman, Viceprimar al Municipiului Craiova.

 

 

                                                                                         Emisă azi 22 .05.2017