Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2017
Dispoziţie şedinţă de îndată 12.09.2017
Publicat: 11 septembrie 2017, 16:25, Actualizat: 11 septembrie 2017, 17:26
DISPOZIŢIA NR.1222

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

        

În temeiul art.39 alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

 

D I S P U N E:

 

Art.unic:  Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă, în data de 12.09.2017, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2017.

 

 

 

                                                                                         Emisă azi 11.09.2017