Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2017
Dispoziţie şedinţă de îndată 05.01.2017
Publicat: 4 ianuarie 2017, 16:43, Actualizat: 5 ianuarie 2017, 16:04
DISPOZIŢIA NR. 4

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

        

În temeiul art.39 alin.2 şi 4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă, în data de 05.01.2017, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind validarea unui nou mandat de consilier local.
  2. Proiect de hotărâre privind luare act de cererea de demisie din calitatea de Primar al Municipiului Craiova, a doamnei Lia Olguţa VASILESCU.
  3. Proiect de hotărâre privind delegarea unui viceprimar să exercite atribuţiile Primarului Municipiului Craiova, pe perioada vacanţei acestei funcţii.
  4. Proiect de hotărâre privind încetarea, prin renunţare la mandat, a contractului de administrare încheiat între S.C. Salubritate Craiova S.R.L. şi dra. Peţa Eliza Mădălina.
  5. Proiect de hotărâre privind numirea unui nou administrator al S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
  6. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 2016.
  7. Proiect de hotărâre privind reportarea excedentului bugetar al anului 2016, realizat de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi din activităţile finanţate integral din venituri proprii, în anul 2017.
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016.
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2016.

 

 

                                                                                                                          Emisă azi 04 .01.2017