Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2016
Şedinţă ordinară în data de 28.01.2016
Publicat: 22 ianuarie 2016, 14:59, Actualizat: 28 ianuarie 2016, 13:15
DISPOZIŢIA NR.377

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

 

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 28.01.2016, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

PUNCTE PESTE ORDINEA DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor limite maxime lunare de carburant pentru autovehiculele aparţinând Consiliului Local al Municipiului Craiova.

2.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.5/2016 referitoare la reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Craiova în societate comercială cu răspundere limitată, cu Asociat Unic, Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova

 

 

MODIFICARI PCT.21

MODIFICARI PCT.17

   

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

1. Raport de activitate al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2015.

2. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia.

3. Proiect de hotarare privind acordarea de facilităţi fiscale în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.44/2015.

4. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna februarie 2016.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea,  pentru anul 2016,  a numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract de muncă pe raza municipiul Craiova.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local,  pentru repartizarea persoanelor care beneficiază de ajutor social, pe anul 2016.

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de Colaborare încheiată între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „THE EUROPEAN HOUSE”.

8. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de Colaborare încheiată între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România - Filiala Craiova.

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de Colaborare încheiată între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „Tedy Bear” Craiova.

10.  Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare încheiat între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi dl. Claudiu-Ştefan Neagoe.

11.  Proiect de hotărâre privind desemnarea dlui. Durle Cosmin-Dumitru pentru a asigura conducerea S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., până la desemnarea administratorului statutar.

12.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.317/2015 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova.

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.65099/2014 şi nr.178043/2015.

14.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe proprietatea municipiului Craiova sau aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de concesiune având ca obiect  terenul proprietatea publică a municipiului Craiova, situat în str.Tabaci, nr. 2, în vederea construirii unei pieţe agro-alimentare.

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării din exploatarea S.C. ”Pieţe şi Târguri Craiova” S.R.L., în  administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a unor bunuri.

17.  Proiect de hotărăre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui  teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrat de Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu”, situat în municipiul Craiova, str.Paşcani, nr.9.

18.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.261/2015 referitoare la închirierea de la comuna Cârcea, a Bazei Sportive, situată în str.Aeroportului, nr.23 şi 25.

19.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public  şi Fondului Locativ Craiova.

20.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

21.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

22.   Proiect de hotărâre privind aprobarea defalcării pe surse de finanţare a cheltuielilor, respectiv a cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat, pentru obiectivul de investiţii „Amenajare canal Cornitoiu, tronsoanele cuprinse între: 1) Str. George Enescu şi Str. Dacia şi 2) Str. Deceneu şi Str. Bariera Vâlcii, şi preluarea izvoarelor costiere Str. Pârâului - tronsonul: zona Cimitir Sineasca – str. George Enescu ”.

23.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.102/2015 referitoare la actualizarea devizelor generale pentru obiectivul de investiţii “Amenajare canal Corniţoiu, tronsoanele cuprinse între: 1) str.George Enescu şi str.Dacia şi 2) str.Deceneu şi str.Bariera Vâlcii şi preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului Craiova”.

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Teilor”.

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Prelungirea Teilor”.

26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Pescăruş”.

27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Constanţa”.

28.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Stejarului”.

29.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Dimitrie Cantemir”.

30.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. dr.Victor Gomoiu”.

31.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Mesteacănului”.

32.  Întrebări şi interpelări.

 

 

                                                                                                                           Emisă azi 22.01.2016