Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Alegeri parlamentare
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2016
Sedinţă ordinară în data de 21.07.2016
Publicat: 15 iulie 2016, 16:54, Actualizat: 21 iulie 2016, 11:15
DISPOZIŢIA NR.368

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

 

 

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 21.07.2016, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova

 

 

PUNCTE PESTE ORDINEA DE ZI:

 

1. Proiect privind încetarea desemnării dlui. Durle Dumitru-Cosmin la conducerea S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., începând cu data de 01.08.2016

2. Proiect privind desemnarea administratorului la S.C. Pieţe si Târguri Craiova S.R.L.

 

MODIFICĂRI:

Punctul 5 modificat

Punctul 9 modificat

Punctul 35 modificat

 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

1.                  Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav din municipiul Craiova, în semestrul I al anului 2016.

2.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2016.

3.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile, la data de 30 iunie 2016.

4.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe semestrul I al anului 2016.

5.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016.

6.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale Craiova, pe anul 2016.

7.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2016.

8.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie “Victor Babeş” Craiova, pe anul 2016.

9.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2016.

10.              Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale pentru eliberarea de către Primăria Municipiului Craiova, a avizului de oportunitate, în vederea elaborării de planuri urbanistice zonale.

11.              Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova, pentru anul 2016.

12.               Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2016.

13.               Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2016.

14.               Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Craiova, pentru anul 2016.

15.              Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret “Colibri” Craiova, pentru anul 2016.

16.              Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2016.

17.              Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2016.

18.              Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2016.

19.              Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

20.              Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl. Pîrvu Nelu, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.,  promovarea acţiunii în răspundere civilă, contra foştilor administratori, Resceanu Cătălin Ionuţ şi Şerban Gabriel Costel, pentru daunele aduse societăţii.

21.                               Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării, de către R.A.T. SRL, a unei linii de credit.

22.              Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului termoenergetic pentru activităţile de producere şi distribuţie a energiei termice ale S.C. Termo Craiova S.R.L. şi a pierderilor tehnologice pentru punctele termice şi centralele termice.

23.              Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu S.C. HOMEMADE STUFF S.R.L., în vederea susţinerii manifestărilor prilejuite de „Serbările Timişoreana”, în perioada 23-24 iulie 2016.

24.              Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea susţinerii Campionatului Mondial de Salvare al Federaţiei Chinologice Internaţionale, în perioada 25-28 august 2016.

25.              Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu Fundaţia pentru Poezie „Mircea Dinescu”, în vederea susţinerii evenimentului Divan Film Festival (Divanul Degustătorilor de Film şi Artă Culinară), ediţia a VII-a, în perioada 20-28 august 2016.

26.              Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru lunile iulie şi august 2016.

27.              Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Craiova, pentru perioada 14.04.2016-31.12.2016 şi a sumelor cu titlu de recuperare investiţie, ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

28.              Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru locuinţe destinate tinerilor.

29.              Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Craiova.

30.              Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional.

31.              Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri/spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în Piaţa Centrală din municipiul Craiova.         

32.              Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri/spaţii  ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.   

33.              Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

34.              Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

35.              Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de asociere nr.1094/02.10.2001 şi a dreptului de folosinţă gratuită al Clubului Sportiv Olimpic Sport Craiova asupra unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

36.              Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de asociere în participaţiune şi constituire superficie, autentificat sub nr.286/12.02.2013, încheiat între Clubul Sportiv Olimpic Sport Craiova, Clubul Sportiv Olimpia Craiova, Clubul Sportiv Olimpic Poiana Braşov şi Municipiul Craiova.

37.              Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125153/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Neacşu C.Ioana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Neacşu C.Ioana.

38.              Proiect de hotărâre privind rectificarea Cărţii funciare nr.210184 Craiova cu privire la imobilele-apartamente situate în bl.T1, municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă, bd,Oltenia-bd.Tineretului, nr.1A.

39.              Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de concesiune al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. asupra a trei spaţii din Complexul Comercial Piaţa Centrală, în vederea amenajării unor puncte de lucru ale Direcţiei Impozite şi Taxe.

40.              Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi consolidare corp central Colegiul Naţional Carol I şi Opera Română Craiova”.

41.              Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare nr.4606/04.08.2014 pentru proiectul “Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a Municipiului Craiova-EFFECT 30.1”, până la data de 31.10.2016.

42.              Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare nr.4616/25.09.2014, pentru proiectul “Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a Municipiului Craiova-EFFECT 20.1”, până la data de 31.10.2016.

43.              Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare nr. 2174/09.09.2011, pentru proiectul “Craiova Water Park-Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova”, până la data de 30.04.2017.

44.              Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare nr. 3568/04.12. 2012, pentru proiectul “Reabilitare, consolidare, extindere si dotare Cămin Cultural nr. 1 Pieleşti”, până la data de 31.10.2016.

45.              Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare nr.3593/20.12.2012, pentru proiectul  “Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National”, până la data de 30.10.2016.

46.              Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare nr.3678/01.04.2013, pentru proiectul “Reabilitare Teatru de Vară din Parcul Nicolae Romanescu”, până la data de 31.10.2016.

47.              Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare nr.5046/27.02.2015 pentru proiectul cu titlul “Amenajarea de parcuri şi grădini în Municipiul Craiova-Parcul Nicolae Romanescu”, până la data de 31.12.2018.

48.              Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare nr.3516/29.10.2012, pentru proiectul “Business Center Sud Craiova”, până la data de 30.10.2016.

49.              Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare nr.3336/24.07.2012, pentru proiectul “Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaţia Nord-Sud-Est a Polului de creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitana Craiova”, până la data de 30.10.2016.

50.              Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare nr.4722/30.09.2014, pentru proiectul “Reabilitare Grup Şcolar ICM George Bibescu Craiova ca scoală de arte şi meserii”, până la data de 31.10.2016.

51.              Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.206/2016 referitoare la aprobarea tarifelor pentru activitatea de montare şi întreţinere mobilier stradal din municipiul Craiova.

52.              Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică, din municipiul Craiova.

53.              Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.324/2011 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului Craiova şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia.

54.              Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.138/2012 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova.

55.              Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor destinate închirierii.

56.              Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova, în  comisia de evaluare a  administratorului de la S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

57.              Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova, în comisia de evaluare a  administratorului de la  R.A.T. SRL.

58.              Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, în Consiliul Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova.

59.              Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, în Consiliul de Administraţie al Sport Club Municipal Craiova.

60.              Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, în Consiliul Administrativ al Filarmonicii „Oltenia” Craiova.

61.              Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, în Consiliul Administrativ al Operei Române Craiova.

62.              Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, în Consiliul Administrativ al Teatrului pentru Copii şi Tineret “Colibri” Craiova.

63.              Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, în Consiliul Administrativ al Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova.

64.              Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova, în Comisia locală de ordine publică.

65.              Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova, în comisia de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi în comisia de contestaţie.

66.              Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii.

67.              Întrebări şi interpelări.