Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2016
Sedinţă extraordinară în data de 25.01.2016
Publicat: 21 ianuarie 2016, 16:31, Actualizat: 25 ianuarie 2016, 08:28
DISPOZIŢIA NR. 371

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

În temeiul art.39 alin.2 şi alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

D I S P U N E:

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă  extraordinară în data de 25.01.2016, ora 10.00  în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

  Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

                Completare pct.1

 

1.     Proiect de hotărâre privind stingerea, prin tranzacţie, a litigiului ce formează obiectul dosarului nr.9581/3/2009 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, cu termen de judecată la data de 26.01.2016.

 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Colectivului de Coordonare şi Supervizare pentru atribuirea contractului de delegare pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate.

 

 

 

                                                                     Emisă azi  21.01.2016