Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2016
Sedinţă extraordinară în data de 22.03.2016
Publicat: 18 martie 2016, 14:29, Actualizat: 21 martie 2016, 11:09
DISPOZIŢIA NR.2289

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

În temeiul art.39 alin.2 şi alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă  extraordinară în data de 22.03.2016, ora 10.00  în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

  Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru „Reabilitare termică partială la şase clădiri cu destinaţia spaţii de învăţământ-Izolare termică a anvelopei clădirilor la partea opacă a faţadei” şi a confinanţării Municipiului Craiova pentru proiectul ,,Îmbunătăţirea eficientei energetice în gospodăriile cu venituri reduse din România”, finanţat de Fondul Global de Mediu (GEF)  şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP).

2.     Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unui imobil, cu regim de înălţime S+P+2+pod vizitabil, cu destinaţia de spaţiu cazare şi servire masă, precum şi un imobil, cu regim de înălţime P+1, cu destinaţia de sediu administrativ, cabină pază, piscină, wc+duş parter şi 10 căsuţe P+M, cu destinaţia de cazare, în municipiul Craiova, bvd. Ştirbei Vodă, nr.38.

        - Planuri spatii locuit

        - PUD complex sportiv

 

                                                                     Emisă azi  18.03.2016