Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2016
Sedinţă extraordinară în data de 18.10.2016
Publicat: 14 octombrie 2016, 13:07, Actualizat: 14 octombrie 2016, 13:11
DISPOZIŢIA NR.2275

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

        

În temeiul art.39 alin.2 şi alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

D I S P U N E:

 

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă  extraordinară în data de 18.10.2016, ora 10.00  în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

 

 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2016.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Emisă azi 14.10.2016