Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2016
Sedinţă extraordinară în data de 08.02.2016
Publicat: 4 februarie 2016, 16:11, Actualizat: 5 februarie 2016, 14:09
DISPOZIŢIA NR.675

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

În temeiul art.39 alin.2 şi alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă  extraordinară în data de 08.02.2016, ora 10.00  în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

  PUNCTE PESTE ORDINEA DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale R.A.T. SRL, pentru anul 2016

 

 

 

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.124/2014 referitoare la desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.

2.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.126/2014 referitoare la desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

3.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.125/2014 referitoare la desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Termo Craiova S.R.L.

4.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2016 referitoare la desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a Termo Craiova Urban S.R.L.

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare al dlui. Sorin Manda, administrator al R.A.T. SRL.

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei comisiei de evaluare şi a comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor pentru administratorul R.A.T. SRL

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii terenului artificial de fotbal din incinta Centrului Turistic de Agrement şi Sport, aflat în proprietatea judeţului Dolj şi în administrarea Clubului Sportiv Judeţean Ştiinţa „U” Craiova.

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Dimitrie Gerota, nr.7.

 

                                                                     Emisă azi  04.02.2016