Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2016
Şedinţă extraordinară în data de 08.01.2016
Publicat: 5 ianuarie 2016, 13:36, Actualizat: 21 ianuarie 2016, 16:33
DISPOZIŢIA NR. 1

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

 

În temeiul art.39 alin.2 şi alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

 

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă  extraordinară în data de 08.01.2016, ora 10.00  în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

                Puncte peste ordinea de zi:

 

               1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Craiova în societate comercială cu răspundere limitată, cu Asociat Unic, Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova

               Completare pct.1 peste ordinea de zi:

 

  Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

              

1.     Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 2015.

2.     Proiect de hotărâre privind reportarea excedentului bugetar al anului 2015, realizat de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi din activităţile finanţate integral din venituri proprii, în anul 2016.

3.     Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Mihai Viteazul, nr.20.

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului biletului de acces pentru evenimentele sportive care se desfăşoară în Sala Polivalentă din Craiova.

 

                                                                     Emisă azi  04.01.2016