Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2016
Sedinţă extraordinară în data de 02.02.2016
Publicat: 29 ianuarie 2016, 19:54, Actualizat: 2 februarie 2016, 09:15
DISPOZIŢIA NR.515

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

În temeiul art.39 alin.2 şi alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

D I S P U N E:

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară în data de 02.02.2016, ora 10.00  în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

                 MODIFICĂRI ORDINEA DE ZI:

                PCT.1

                PCT.11

  Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016.

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2016.

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2016.

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2016.

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2016.

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2016.

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2016.

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Căminul pentru persoane vârstnice din Craiova, pe anul 2016.

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2016.

10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al municipiului Craiova, pe anul 2016.

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2016.

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului municipiului Craiova, pe anul 2016.

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor la energia termică distribuită şi furnizată prin punctele termice şi tariful local la energia termică facturată populaţiei.

 

                                                                     Emisă azi  29.01.2016