Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2016
Şedinţa de îndată din data de 06.12.2016
Publicat: 5 decembrie 2016, 17:17, Actualizat: 5 decembrie 2016, 17:17
 
DISPOZIŢIA NR.3449

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

În temeiul art.39 alin.2 şi 4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă, în data de 06.12.2016, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

 

 

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2016.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Emisă azi  05.12.2016