Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2016
Dispoziţie şedinţă de îndată 23.03.2016
Publicat: 22 martie 2016, 14:55, Actualizat: 23 martie 2016, 11:05
DISPOZIŢIA NR.2298

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

În temeiul art.39 alin.2 şi 4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

 

D I S P U N E:

 

 

Art.unic:  Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă, în data de 23.03.2016, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

                   Completare pct.1

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

1.    Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.100/2016 referitoare la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unui imobil, cu regim de înălţime S+P+2+pod vizitabil, cu destinaţia de spaţiu cazare şi servire masă, precum şi un imobil, cu regim de înălţime P+1, cu destinaţia de sediu administrativ, cabină pază, piscină, wc+duş parter şi 10 căsuţe P+M, cu destinaţia de cazare, în municipiul Craiova, b-dul. Ştirbei Vodă, nr.38C.

 

 

 

 

 

                                                                                        Emisă azi  22.03.2016