Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
Arhiva »
2016
Noiembrie 2016 - Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Craiova şi a procedurii de lucru
Publicat: 25 noiembrie 2016, 12:53, Actualizat: 8 decembrie 2016, 11:05

Primăria Municipiului Craiova a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică, pentru "Proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Craiova şi a procedurii de lucru".

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul supus consultării, până la data de 21.12.2016, la Centrul de Informatii pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561 sau e-mail: consultarepublica@primariacraiova.ro.

Documente ataşate:
Publicat: 25 noiembrie 2016, 13:22
Publicat: 25 noiembrie 2016, 13:22
Publicat: 25 noiembrie 2016, 13:22
Publicat: 25 noiembrie 2016, 13:22
Publicat: 25 noiembrie 2016, 13:21
Publicat: 25 noiembrie 2016, 13:21
Publicat: 25 noiembrie 2016, 13:21