Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
Arhiva »
2016
Iunie 2016 - Proiect de hotarâre privind aprobarea taxei speciale pentru eliberarea Avizului de oportunitate în vederea elaborării de Planuri Urbanistice Zonale
Publicat: 29 iunie 2016, 09:16, Actualizat: 29 iunie 2016, 09:31

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul supus consultării, până la data de 22 iulie a.c., la Centrul de Informatii pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561 sau e-mail: relatiicupublicul@primariacraiova.ro.

Documente ataşate:
Publicat: 29 iunie 2016, 09:17