Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
Arhiva »
2016
Ianuarie 2016 - Proiect - Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2016
Publicat: 21 ianuarie 2016, 13:57, Actualizat: 6 aprilie 2016, 15:07

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus consultării, până la data de 29 Ianuarie a.c., la Centrul de Informații pentru Cetățeni din str. A.I. Cuza nr.7, prin fax: 0251.411.561 sau e-mail: relatiicupublicul@primariacraiova.ro sau consiliulocal@primariacraiova.ro.

Proiectul de hotărâre împreună cu documentația aferentă se poate consulta și în format deschis (.odt  .ods)