Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
Arhiva »
2016
Februarie 2016 - Regulament pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate în municipiul Craiova
Publicat: 11 februarie 2016, 19:12, Actualizat: 6 aprilie 2016, 15:08

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus consultării, până la data de 25 Martie a.c., la Centrul de Informații pentru Cetățeni din str. A.I. Cuza nr.7, prin fax: 0251.411.561 sau e-mail: relatiicupublicul@primariacraiova.ro sau consiliulocal@primariacraiova.ro.

Proiectul de hotărâre împreună cu documentația aferentă se poate consulta și în format deschis (.odt  .ods)