Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
Arhiva »
2016
2016
• Noiembrie 2016 - Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Craiova şi a procedurii de lucru
• Noiembrie 2016 - Regulament privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova
• Octombrie 2016 - Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor pe anul 2017
• Septembrie 2016 - Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutirea de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale cuvenite bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Craiova
• August 2016 - REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMISIEI SOCIALE PENTRU ANALIZA ŞI REPARTIZAREA LOCUINŢELOR DESTINATE ÎNCHIRIERII
• Iunie 2016 - Proiect de hotarâre privind aprobarea taxei speciale pentru eliberarea Avizului de oportunitate în vederea elaborării de Planuri Urbanistice Zonale
• Aprilie 2016 - Regulament de funcţionare Water Park-Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova
• Ianuarie 2016 - Proiect - Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2016
• Ianuarie 2016 - Regulament de utilizare a Parcării Subterane din zona Teatrului Naţional
• Februarie 2016 - Regulament pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate în municipiul Craiova
• Martie 2016 - Planuri de mobilitate urbană durabilă