Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
2015
2015
• REGULAMENT – CADRU DE ÎNCHIRIERE A BUNURILOR APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
• REGULAMENT CADRU DE ÎNCHIRIERE A SPAŢIILOR DISPONIBILE EXCEDENTARE DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVA
• Regulament de funcționare si acces în Centrul Istoric al Municipiului Craiova
• REGULAMENTUL serviciului de salubrizare al județului Dolj, respectiv componentele de colectare, transport şi transfer, de sortare, compostare şi depozitare a deşeurilor municipale
• PROIECT DE HOTARÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
• REGULAMENT privind aplicarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2016
• REGULAMENT privind închirierea bunurilor apartinând domeniului privat al municipiului Craiova aflate în administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova (spații comerciale și de prestări servicii)