Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2015
Dispoziţie şedinţă ordinară în data de 29.10.2015
Publicat: 23 octombrie 2015, 14:34, Actualizat: 28 octombrie 2015, 15:44
DISPOZIŢIA NR.8477

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

 

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 29.10.2015, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

      Completări pct.39 - Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova

       Modificări pct.5 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2015.

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

           

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2015.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a creditelor externe, la data de 30.09.2015.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile, la data de 30.09.2015.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2015.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2015.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Poliţia Locală Craiova, pe anul 2015.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2015.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2015.

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2015.

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropshiatrie Craiova, pe anul 2015.

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2015.

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova în anul şcolar 2015-2016.

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2015.

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Regia Autonomă de Transport Craiova, pe anul 2015.

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Bedefililor din România, în vederea organizării evenimentului Salonul Benzii Desenate – Craiova 2015.

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Centrul de Cultură Contemporană Club Electroputere, în vederea organizării evenimentului „Galeria Electroputere”.

17.    Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu S.C. Ice Drive S.R.L., în vederea amenajării unui patinoar, în Piaţa „Mihai Viteazul”, în perioada 15 noiembrie 2015-ianuarie 2016.

18.    Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna noiembrie 2015.

19.    Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinţei, energie termică furnizată în sistem centralizat, în perioada sezonului rece, respectiv 01.11.2015-31.03.2016.

20.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.28/2015 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii.

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale a  Municipiului Craiova, pentru anul 2015.

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului a Municipiului Craiova, respectiv pentru Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pentru anul 2016.

23.    Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2015.

24.    Proiect de hotărâre privind modificării organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2015.

25.    Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Filarmonicii „Oltenia” Craiova, pentru anul 2015.

26.    Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2015.

27.    Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2015.

28.    Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei situată în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.30 D, bl.S4, sc.1, ap.5.

29.    Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe proprietatea privată a statului român şi aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, construită prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, str. Potelu, nr.158, bl. R 7, sc.1, ap.10.

30.    Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional.

31.    Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125158/2005  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Kis Magdalena, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Kis Magdalena.

32.    Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.251/2011 încheiat între Şcoala nr.30 „Mihai Viteazul” Craiova şi S.C. DOBMAN IMPEX S.R.L., având ca obiect spaţiul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Arh. Duiliu Marcu, nr.16.

33.    Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 187/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Corianc S.R.L., având ca obiect terenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.George Enescu-zona bl.39.

34.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui  spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrat de Colegiul Naţional „Elena Cuza”, situat în str.Mihai Viteazul, nr.12.

35.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru pentru constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în favoarea deţinătorilor construcţiilor edificate pe acestea.

36.    Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în str.Iancu Jianu, nr.9.

37.    Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

38.    Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

39.    Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova. 

40.    Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit, de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Dolj, asupra spaţiului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în cadrul Colegiului Tehnic “Ion Mincu”.

41.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Vânătorii de Munte”.

42.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Eroii Sanitari”.

43.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Carpenului”.

44.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare centrale termice” la Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu”.

45.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare centrală termică” la Colegiul Naţional „Elena Cuza” Craiova.

46.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare reţea termică de incintă” la Colegiul Naţional „Elena Cuza” Craiova.

47.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare sistem termic” la Gradiniţa cu Program Prelungit „Traian Demetrescu”.

48.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acţiune pentru deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru iarna 2015–2016.

49.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.230/2015 referitoare la aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de gestiune pentru activităţile serviciului public de salubrizare în judeţul Dolj.  

50.    Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri de străzi în municipiul Craiova.

51.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea reglementărilor aferente zonei cuprinse între str. Calea Severinului, str.Toporaşi şi str.Tineretului din municipiul Craiova.

52.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconversie funcţională şi reglementarea zonei situată în municipiul Craiova, între Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport şi străzile Cerna-Ştefan Odobleja.

53.    Întrebări şi interpelări.

 

 

 

                                                                                             

                                                                                                                        Emisă azi 23.10.2015